Bkkmarket
  


จัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคา
ไฟล์ วันที่โพสต์
New ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดตลาดเทวราช ดาวน์โหลด 02/08/2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดตลาดบางกะปิ งบประมาณปี 2561 23/08/2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลานจอดรถ 23/08/2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดตลาดประชานิเวศน์ 1 งบประมาณปี 2561 23/08/2560
ประกวดราคา
ไฟล์ วันที่โพสต์
New ประกวดราคาให้เช่าห้องสุขา จำนวน 3 อาคาร ตลาดธนบุรี (สนามหลวง2) 17/11/2560
ประมูลแผงค้า
ไฟล์ วันที่โพสต์
New ประมูลให้เช่าแผงค้าว่างตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) จำนวน 10 แผง (ครั้งที่ 2) งบประมาณปี 2560 ดาวน์โหลด 20/06/2560
ขายทอดตลาด
ไฟล์ วันที่โพสต์
ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ตลาดเทวราช
ไฟล์ วันที่โพสต์


ผู้ปรับปรุงข้อมูล : หัวหน้างาน