Bkkmarket
  


Jobs

ไฟล์ วันที่โพสต์
New รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาด ดาวน์โหลด 13/11/2560
ไฟล์ วันที่โพสต์
New รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเป็นการทั่วไป 13/12/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและประมวลผล) 18/12/2560
ไฟล์ วันที่โพสต์
New ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นการทั่วไปเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (ข้อเขียน) ดาวน์โหลด 27/12/2560
ผลการสอบแข่งขัน เพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด 17/01/2561


ผู้ปรับปรุงข้อมูล : หัวหน้างาน