Bkkmarket
  

แผนผังเว็บไซต์

หน้าหลัก
เมนูซ้าย
     - ราคาสินค้าวันนี้
     - ตลาดประชานิเวศน์ ๑
     - ตลาดหนอกจอก
     - ตลาดเทวราช
     - ตลาดบางกะปิ
     - ประกาศรับสมัครงาน
เมนูขวา
     - แนะนำตลาด
     - ตลาดประชานิเวศน์ ๑ (ตอนที่ ๑)
     - ตลาดประชานิเวศน์ ๑ (ตอนที่ ๒)
     - ตลาดประชานิเวศน์ ๑ (ตอนที่ ๓)
     - ตลาดธนบุรี(สนามหลวง2) ตอนที่ ๑
     - ตลาดธนบุรี(สนามหลวง2) ตอนที่ ๒
     - ตลาดธนบุรี(สนามหลวง2) ตอนที่ ๓
     - ตลาดธนบุรี(สนามหลวง2) ตอนที่ ๔
     - ดาวน์โหลดเอกสาร
     - แบบฟอร์มการลงชื่อมาปฏิบัติงาน
     - ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
     - แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
     - แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือขอลาออก
     - แบบฟอร์มใบลาขอยกเลิกวันลา
     - แบบฟอร์มขออนุญาตออกปฏิบัตงานนอกสถานที่
     - แบบฟอร์มใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร
     - แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
     - แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
     - แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพฯ
     - แบบฟอร์มแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มที่ ๑
     - แบบฟอร์มแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มที่ ๒
     - แบบฟอร์มใบรับหนังสือ
     - ใบเสนอราคา
     - ใบเบิกพัสดุ
     - ใบตรวจรับพัสดุ
     - ใบเบิกใบเสร็จรับเงิน
     - ใบเบิกใบเสร็จรับเงิน (ของตลาด)
     - แบบฟอร์มคำขอลงเว็บไซต์
     - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานตลาด พ.ศ. ๒๕๓๔
     - ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
     - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
     - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
     - จัดงานมุทิตาจิตรและมอบใบประกาศเกียรติ
     - เปิดจองแผงค้าถนนคนเดิน จันทร์-อังคาร ณ ตลาดธนบุรี
     - สารจาก นายไชยณัฐ เจติยานุวัตร (รองผู้อำนวยการสำนักงานตลาด รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตลาด)
     - รายการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสด ตลาดประชานิเวศน์ ๑
     - รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ๖ ตรวจตลาดชระชานิเวศน์ ๑
     - รองหัวหน้าผู้ตรวจ-ราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ๖ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
     - ทำบุญครบรอบ ๕๑ ปี สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
     - ประมวลภาพบริจาคโลหิต
     - โอท๊อป เซ็นเตอร์ สนามหลวง 2 จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "OTOP ลูกทุ่งไทย" ครั้งที่ 1
     - มินิคอนเสิร์ต "สุดา ศรีลำดวน" ศูนย์โอท๊อป เซ็นเตอร์ ตลาดธนบุรี
     - สำนักงานตลาด จัดอบรม "วิธีคิดหนี้ค้าง" แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี
     - โครงการฝึกอบรมการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารให้กับผู้ค้า
     - ประมวลภาพโครงการอบรมการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
     - สำนักงานตลาด ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗
     - โครงการอบรมผู้ค้าก้าวทันการค้ายุคใหม่
     - ผู้อำนวยการสำนักงานตลาด รับมอบถุงผ้าและเจลทำความสะอาดมือจากผู้อำนวยการเขตจตุจักร
     - สำนักงานตลาด จัดงานสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
     - แผนที่เดินทางไปตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - กิจกรรมบริจาคโลหิต
     - ตรวจสุขภาพตลาดสิงหา
     - นายไชยณ้ฐ ผอ.สำนักงานตลาดมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดไก่แจ้
     - ทำบุญครบรอบ ๑๔ ปีตลาดธนบุรี
     - ผู้ค้าตลาดเทวราชเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรีจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางปะกอก ๙
     - ประมวลภาพตรวจสุขภาพผู้ค้าฟรี
     - ตรวจสุขภาพผู้ค้า ณ ตลาดประชานิเวศน์ ๑
     - เตรียมพบกับกิจกรรมสนุก..ที่ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) เร็วๆ นี้
     - รณรงค์ล้างตลาดหนองจอก
     - ขอเชิญผู้ค้าเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี
     - ประกวดร้องเพลง
     - ประกวดร้องเพลง ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - รณรงค์ล้างตลาดบางกะปิ
     - ประกาศต่อสัญญาแผงค้าตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) ช่วงที่ ๒
     - การจัดเก็บภาษีค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) ประจำปี ๒๕๕๖
     - โรงพยาบาลบางประกอก ๙ บริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชน ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายนโยบายและประมวลผล เปิดอบรมโปรแกรม CD-Organizer
     - ขอเชิญผู้ค้าตลาดประชานิเวศน์ ๑ ตรวจสุขภาพฟรี
     - ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลง ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - ประกาศต่อสัญญาแผงค้าตลาดธนบุรี (ส่วนเดิม) ช่วงที่ ๓
     - สำนักงานตลาด จัดอบรมโปรแกรมโปรแกรม CD-Organizer ณ ที่ทำการตลาดธนบุรี
     - ขอเชิญผู้ค้าตลาดประชานิเวศน์ ๑ ตรวจสุขภาพฟรี
     - ตรวจสุขภาพฟรี
     - เพิ่มมาตรการคุ้มครองให้กับผู้บริโภค
     - รณรงค์ติดป้ายราคาสินค้า
     - สำนักงานตลาดร่วมกับสำนักการระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร รณรงค์อาหารปลอดภัยตลาดบางกะปิและตลาดหนองจอก
     - สำนักงานตลาด ดำเนินการทำความสะอาดตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) เป็นประจำทุกสัปดาห์
     - สำนักงานตลาด ขอเชิญ เที่ยวงาน ชม ชิม ช็อป ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - สำนักงานตลาดจัดระเบียบแผงค้าโซน ๔ ตลาดธนบุรี
     - ตลาดสดกทม.ปรับโฉมให้โดนใจผู้บริโภค
     - สำนักงานตลาด และสำนักอนามัย จัดโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกในตลาดค้าสัตว์ปีก
     - ภาพโครงการเฝ้าระวังไขหวัดนกในตลาดค้าสัตว์ปีก ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - ภาพกิจกรรมขบวนพาเหรด และทำนายผลฟุตบอลโลก ๒๐๑๔ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - ร.ร.กสิณธรอาคาเดมี่ จัดกิจกรรมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจากตลาดธนบุรีถึงวัดศาลาแดง
     - ประกวดร้องเพลง ณ ตลาดธนบุรี
     - ประมวลภาพประกวดร้องเพลง ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - สภากาชาดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - ตรวจสุขภาพตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก
     - มอบถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๗ ปี
     - ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) ล้างตลาด
     - ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม นี้
     - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดแผงค้า ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - ประชุมเสวนากฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายสัตว์เลี้ยง ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - ประกาศต่อสัญญาแผงค้าตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) ช่วงที่ ๔
     - กิจกรรมประกวดแผงค้าดีเด่นตลาดธนบุรี (สนามหลวง๒)
     - การแข่งขันประกวด "จัดสวนแนวตั้ง"
     - สำนักงานตลาดจัดฝึกอบรม "การพัฒนาตลาดให้ทันสมัยและถูกสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพร้อมรับ AEC"
     - ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ ตลาดประชานิเวสน์ ๑
     - ประกาศต่อสัญญาแผงค้าตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) ช่วงที่ ๕
     - รอง ผว.กทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชัน
     - ขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติในวันพ่อแห่งชาติ
     - สำนักงานตลาด จัดอบรมโครงการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
     - งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)
     - ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ
     - ร่วมถ่ายภาพบอกรัก เรื่องราววันวาเลนไทน์
     - เชิญชมกล้วยไม้นานาพันธ์ ที่ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - งานประกวดไก่แจ้ครั้งที่ ๒
     - กิจกรรมสัมมนา "การบริหารจัดการตลาด และการให้บริการแบบมืออาชีพรับ AEC"
     - กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
     - เชิญร่วมงาน สุดยอดร้านอาหารอร่อย ณ ตลาดธนุบรี (สนามหลวง ๒)
     - ผู้อำนวยการสำนักงานตลาด เปิดงานและมอบรางวัลชนะเลิศ ใน "กิจกรรมการประกวดสรรหาสุดยอดร้านอาหารอร่อย"
     - กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้ค้าตลาดอรุณอมรินทร์ โดย ศูนย์ บริการสาธารณสุข ๓๐ วัดเจ้าอาม สำนักอนามัย กทม.
     - ตรวจสุขภาพผู้ค้าตลาดพระเคร่ื่อง โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๘ กรุงธนบุรี สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
     - ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ณ ตลาดชานกรุง ถนนอุทยาน เขตทวีวัฒนา
     - สำนักงานตลาด กทม. สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตลาดหนองจอก ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารปนเปื้อนในแต่อย่างใด
     - สำนักงานตลาด ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๔ จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพฟรี ที่ตลาดหนองจอก
     - ขอเชิญออกบูธและจัดการแสดงฟรี ณ ตลาดชานกรุง
     - ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ ตลาดประชานิเวศน์ ๑ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
     - สาระน่ารู้ "เทศกาลกินเจ ๒๕๕๘"
     - เทศการกินเจ ๒๕๕๘
     - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่าง
     - ประกวดแดนซ์เซอร์ลูกทุ่งชิงแชมป์ ตลาดธนบุรี ๑/๒๕๕๘
     - ประกวดแดนซ์เซอร์ลูก ทุ่งชิงแชมป์ ตลาดธนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
     - นางสาวลัดดา สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจราชการสูง ตรวจเยี่ยม สำนักงานตลาด
     - ขอเชิญร่วมถวายดอกไม้จันทร์พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
     - แนะนำตลาดในสังกัด กรุงเทพมหานคร
     - ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙
     - ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๕๙
     - ประมวลภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
     - โครงการฝึกอบรมผู้ค้า ปี 2559 "เพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยวิธี ตลาด ตลาด"
     - ทำบุญวันสถาปนาสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ครบ ๕๓ ปี
     - ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมผู้ค้า ปี 2559 "เพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยวิธี ตลาด ตลาด"
     - เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและประมวลผล ลงพื้นที่ตลาดบางกะปิ และตลาดหนองจอก เพื่อทำการตรวจสารปนเปื้อน
     - นายตรวจชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งสปริงที่ตลาดประชานิเวศน์1 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 59
     - เรื่องน่ารู้ "ตรุษจีน"
     - กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง๒)
     - ประมวลภาพ Social@Love ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง๒)
     - ขอเชิญตรวจสุขภาพฟรี ๒๘ ก.พ. ๕๙ ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - ขอเชิญ ตรวจสุขภาพฟรี ณ ตลาดประชานิเวศน์ ๑
     - ขอเชิญร่วมงานประกวดแข่งขันนกบินอิสระ ครั้งที่ ๑ ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - รวมภาพบรรยากาศความสนุกกับกิจกรรมการประกวดแข่งขันนกบินอิสระ ครั้งที่ 1 ‪#‎ตลาดธนบุรี‬ ‪#‎สนามหลวง2‬ ‪
     - ช่วยกันประหยัดน้ำ ช่วยตลาด ช่วยโลก
     - ขอเชิญร่วมบิรจาคโลหิต ณ ตลาดประชานิเวศน์ 1
     - งานประกวดตะบองเพชร Cactus & Succulent ครั้งที่ 1 ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)
     - ร.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ ฮวดศรี รองสวป.สน.ประชาชื่นและทีมสายตรวจป้องกันเหตุฯ เดินประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันการโจรกรรมรถยนต์จากมิจฉาชีพให้กับผู้ค้าและประชาชนทั่วไปที่ตลาดประชานิเวศน์ ๑
     - งานประกวดตะบองเพชร Cactus & Succulent ครั้งที่ 1 ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)
     - ผู้อำนวยการสำนักงานตลาด เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ให้กับผู้ชนะ ในการประกวดตะบองเพชร
     - ประมวลภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ตลาดประชานิเวศน์ 1
     - ผู้อำนวยการสำนักงานตลาด กล่าวคำอวยพรเนื่องใน เทศกาลสงกรานต์ ณ ที่ทำการสำนักงานตลาด กทม.
     - วันฉัตรมงคล 2559
     - ฝึกอบรมสมมนา เรื่อง การสร้างแรงจูงใจไฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก
     - กิจกรรมประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน
     - สาระน่ารู้ เรื่อง "วันพืชมงคล"
     - ขอเชิญร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑๖ ปี ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - กิจกรรมครบรอบ ๑๖ ปี ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒
     - วันวิสาขบูชา ๒๕๕๙ ตรงกับวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
     - สำนักงานตลาดจัดฝึกอบรมเรื่องการดำเนินการทางวินัยและทางละเมิด ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด (รุ่น 1)
     - สำนักงานตลาดจัดฝึกอบรมเรื่องการดำเนินการทางวินัยและทางละเมิด ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด (รุ่น 2)
     - สุดยอดตลาดต้นแบบระดับถ้วยทอง
     - กิจกรรมสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อรายย่อย ณ ตลาดบางกะปิ
     - สำนักงานตลาด ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ ‪#‎เดลินิวส์‬ ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมของสำนักงานฯ
     - พสกนิกรทั่วประเทศร้อยดวงใจร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
     -  ขอเชิญร่วมบิรจาคโลหิต ณ ตลาดประชานิเวศน์ 1
     - ‪สำนักงานตลาด กทม. ร่วมกับ‎‎สำนักอนามัย‬ จัดกิจกรรมการเฝ้าระวัง‬‪‎โรคไข้หวัดนก‬ ณ ‪‎ตลาดธนบุรี(‬สนามหลวง2)‬ ‪‎
     - กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและการเงินและระเบียบพัสดุ
     - สำนักงานตลาด กทม. ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณะสุข ๑๗ (ประชานิเวศน์) สำนักอนามัย จัดกิจกรรม "ตรวจสุขภาพฟรี"
     -  ขอเชิญร่วมบิรจาคโลหิต ณ ตลาดประชานิเวศน์ 1
     - ประมวลภาพ "กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ตลาดประชานิเวศน์ ๑"
     - ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ ในวันอาสาฬหบูชา
     - สาระน่ารู้เรื่อง "ประวัติวันเข้าพรรษา"
     - "ออกเสียงประชามติ ๒๕๕๙" ประชาชนสะดวก ประชามติเที่ยงธรรม ประชาธิปไตยคุณภาพ
     - ประวัติวันแม่แห่งชาติ
     - รณรงค์ให้ผู้ค้าและประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ตลาดประชานิเวศน์ ๑
     - นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะเยี่ยมชมตลาดประชานิเวศน์ ๑
     - ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ ตลาดธนุบรี (สนามหลวง ๒)
     - ตลาดรัชดาภิเษก ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๗ จัดหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพฟรี
     - ผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัด กทม. เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานตลาด
     - ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
     - พิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
     - งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
     - ร้านจำหน่ายอาหารเจ ที่ตลาดประชานิเวศน์ ๑
     - ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ ตลาดประชานิเวศน์ ๑
     - ส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย
     - พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๗ วัน
     - ผู้ค้า ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ จุดลงนามตลาดประชานิเวศน์ ๑ เขตจตุจักร
     - พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     - พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ ๔๔ ปี
     - - BIG CLEANING DAY ตลาดอรุณอมรินทร์
     - แนะนำการบริโภคเนื้อสัตว์ปีก เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก ให้กับผู้ค้าตลาดประชานิเวศน์ 1
     - ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ ตลาดประชานิเวศน์ ๑
     - ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2560
     - ประมวลภาพ กิจกรรมวันเด็ก 14 ม.ค. 60
     - ทำบุญครบรอบ 54 ปี สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
     - สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครร่วมกับผู้ค้าตลาดธนบุรี(สนามหลวง2)ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง
     - Big cleaning day
     - สัมนา ประจำปี 2560 จังหวัดระยอง
     - บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
เกี่ยวกับ สงต.
     - ประวัติสำนักงานตลาด
     - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
     - ตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ
     - ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - ตลาดประชานิเวศน์ 1
     - ตลาดบางกะปิ
     - ตลาดหนองจอก
     - ตลาดเทวราช
     - ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก
     - ตลาดรัชดาภิเษก
     - ตลาดอรุณอัมรินทร์
     - ตลาดสิงหา
     - ตลาดราษฎร์บูรณะ
     - ตลาดมีนบุรี
คณะผู้บริหาร
     - คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
     - ฝ่ายข้าราชการการเมือง
     - ฝ่ายข้าราชการประจำ
     - คณะกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด
     - ผู้บริหารสำนักงานตลาด
     - ผู้บริหารสำนักงานตลาด
     - ผังฝ่ายสำนักงานตลาด
     - ผังผู้จัดการตลาดในสังกัด
จัดซื้อ-จัดจ้าง
     - สอบราคา
     - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดตลาดเทวราช
     - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดตลาดบางกะปิ งบประมาณปี 2561
     - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลานจอดรถ
     - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดตลาดประชานิเวศน์ 1 งบประมาณปี 2561
     - ประกวดราคา
     - ประกวดราคาให้เช่าห้องสุขา จำนวน 3 อาคาร ตลาดธนบุรี (สนามหลวง2)
     - ประมูลแผงค้า
     - ประมูลให้เช่าแผงค้าว่างตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) จำนวน 10 แผง (ครั้งที่ 2) งบประมาณปี 2560
     - ขายทอดตลาด
     - ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ตลาดเทวราช
สมัครงาน
     - ประกาศรับสมัครงาน
     - รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาด ครั้งที่ 2
     - รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นการทั่วไป เพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของสำนักงานตลาด
     - รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นการทั่วไป
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
     - ประกาศผลสอบ
     - ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นการทั่วไป
ติดต่อเรา
     - ตลาดในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ภาพกิจกรรม
     - test
     - 111
ถาม-ตอบ
test
ประมวลภาพ กิจกรรมวันเด็ก 14 ม.ค. 60
ประมูลให้เช่าแผงค้าว่าตลาดหนองจอก จำนวน 7 แผงค้า
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานตลาด
แกลอรี่
     - ตลาดธนบุรี
     - ตลาดประชานิเวศน์ 1
     - ตลาดหนองจอก
     - ตลาดบางกะปิ
     - ตลาดเทวราช
     - ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก
     - ตลาดรัชดาภิเษก
     - ตลาดอรุณอัมรินทร์
     - ตลาดสิงหา
     - ประมวลภาพกิจกรรมตรวจสุขภาพ
     - กิจกรรมวันเด็ก ๒๕๕๘
     - โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรประชาสัมพันธ์ยุคใหม่"
     - บริจาคโลลหิต 13 -01 -59
     - กิจกรรมวันเด็ก 2559
     - กิจกรรมฝึกอบรมผู้ค้า 2559
     - ทำบุญครบรอบ 53 ปี สำนักงานตลาด
     - ประมวลภาพกิจกรรม Social@Love ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - กิจกรรมการประกวดแข่งขันนกบินอิสระ ครั้งที่ 1
     - กิจกรรมประกวดตะบองเพชร Cactus & Succulent ครั้งที่ 1 ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)
     - ฝึกอบรมสมมนา เรื่อง การสร้างแรงจูงใจไฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก
     - กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน
     - ครบรอบ ๑๖ ปี ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
     - สุดยอดตลาดต้นแบบระดับถ้วยทอง
     - อบรมเรื่องการดำเนินการทางวินัยและทางละเมิด
     - บสย.บางกะปิ
     - เกษียณอายุราชการ 2559
ถาม - ตอบ